Värderingsövningar

Fyra hörn och linjeövningar är bra samtalsöppnare. Här finns förslag på ett antal övningar.

Här kan du ladda ner pdfer med värderingsövningar:

Fyra hörn:

Varje övning börjar med ett påstående eller en fråga. Rummets fyra hörn representerar varsitt svarsalternativ som följer med frågan/påståendet. Deltagarna tar ställning och placerar sig själva i det hörn som de bäst motsvarar deras respons på situationen. Det fjärde hörnet är alltid ”öppet hörn” dit man kan gå om de andra tre inte passar in på en själv. Det finns inte rätt eller fel hörn. När alla har valt hörn, får de som vill säga något om varför man ställt sig där man står. Om man vill får man byta hörn när man pratar om varför man valt som man gjort.

Linjen:

En ”linje” dras genom rummet, där vardera sida representerar varsitt definitivt svar och avståndet däremellan utgör skalan mellan dessa svar. En situation presenteras samt vilken ände av rummet som utgör vilket svar. Därefter får deltagarna ta ställning till var på linjen de placerar sig själva, baserat på sitt förhållningssätt. När alla har placerat sig på linjen får de som vill säga något om varför man ställt sig där man står. Om man vill får man byta position på linjen när man pratar om varför man valt som man gjort.

Några saker som är bra att tänka på när man leder värderingsövningar är:

  • Uppmuntra deltagarna att göra personliga val.
  • Var noga med att alla blir respekterade för sin åsikt. Ingen får värdera någon annans åsikt. Däremot får man ställa frågor till varandra.
  • Det är tillåtet att ändra åsikt under övningens gång.
  • Var neutral med dina egna åsikter under övningens gång. Efter övningen ska du svara ärligt om någon ställer en fråga till dig.
  • Det bör vara ett visst tempo! Stanna inte upp för djupare diskussioner.
  • Om någon fråga är väldigt het och det verkar finnas ett behov av att fortsätta diskutera den kan det vara bra att följa upp den efter övningen.
  • Försök att ha ögonkontakt med alla men ställ bara frågor till de som vill säga något. Det ska alltid gå att säga ”pass” som deltagare om man inte vill prata.
  • Om man är många kan det vara bra att först låta deltagarna diskutera i bikupor med de som står i närheten av dem innan men sen öppnar upp i storgrupp. På så vis får alla säga något men behöver inte göra det i storgrupp, som vissa deltagare kan tycka är obekvämt.
  • Tacka deltagarna för deras deltagande när övningen är avslutad.

Källa: MOD ledarhandledning utgiven av studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund 2005