Vad tar plats i ditt liv?

Nu är det snart höst och det kan kännas som en nystart. Vad tar plats i ditt liv? Har du några vanor du vill förändra? Det är viktigt för motivationen att veta VARFÖR du vill ändra vanan. Och HUR ska det gå till? Vilka knep finns? Kan en dålig vana bytas ut mot en bra?

Exempel på vad du skulle kunna fylla i.