Välj själv

En film om små och stora val

“Välj själv” är en film med tillhörande material för tweens, åldersgruppen 9-12 år. Längst ner på sidan hittar du olika teman som tas upp i filmen. Där finns förslag på hur temat kan inledas, och övningar som anknyter till detta. Materialet är tänkt att användas under en samling på ca 1-1,5 h, men kan också användas i kortare samlingar eller som en del i en samling. Det kan vara i scoutpatrullen, efter plugget, ett pass under en kördag; den mötesplats ni har helt enkelt.

Filmen är gjord av norska organisationen ”Blå Kors” som Suntprat samarbetar med.

Förberedelse

Som förberedelse tittar du som ledare på filmen, är ni flera är det en fördel att se den tillsammans. Det viktigaste är att alla ser den och att ni diskuterar vad ni sett. Fundera över hur ni bäst använder materialet i er verksamhet.

Ett upplägg att använda tillsammans med gruppen kan vara att introducera filmen, och sedan se den tillsammans. Efter det arbetar ni med ett av de teman som följer med filmen. Dagens tema presenteras innan ni går vidare med dagens övning(ar) med tillhörande de samtalsfrågor. Om ni istället vill använda materialet för en kort samling, kanske som en del av en inledning eller avslutning av er träff kan alla texter och övningar användas var för sig. Detta gäller också de samtalsfrågor som finns föreslagna i varje övningsblad.

Nedan finns ett förslag på en introduktion för när ni ska se filmen tillsammans med tweens. Introducera den på ditt sätt – med egna ord, denna text eller en kombination.

Intro

Det finns så många runtomkring oss som vill berätta för oss vad vi ska säga, tänka och göra. Vi möter dem i skolan, på sociala medier, hemma, när vi spelar… Ofta märker vi inte ens att andra påverkar oss. Oavsett vilka människor du möter ska du aldrig behöva bli tvingad att tycka, tänka eller göra något du egentligen inte vill. Du har rätt att bli lyssnad på.

Vi gör så många val, precis hela tiden. Ibland går det av sig självt, men ibland känns valen stora och svåra. Det är tur att vi inte måste ta alla de där besluten själva, utan kan prata med varandra när det känns svårt eller jobbigt.