Två färdiga program om Suntprat

Suntprat har i samarbete med Scouterna tagit fram två upplägg att genomföra på träffar med sin ungdomsgrupp. De är speciellt anpassade för scouter men passar även andra grupper. Träffarna går att göra fysiskt eller digitalt.


Efter att programmen genomförts kan ni dela ut märken till deltagarna. Tygmärket köps i Scouternas Scoutshop.