Om psykisk hälsa

Vad tar plats i ungas liv? Vad är bra och hur tar man vara på det? Hur hanterar man det som får en att må dåligt?

Suntprat handlar om barn och ungdomars vardag. Genom att samtala och reflektera tillsammans får barn, ungdomar och ledare utforska och utmana sina uppfattningar och åsikter. Relationer och förtroende byggs upp, och både de unga och de vuxna får ett språk för att prata om både det som skaver och det som är bra och roligt i livet.


PSYKISK HÄLSA

På samma sätt som att alla människor har en fysisk hälsa har vi också en psykisk hälsa. Vi kan må bra och må dåligt, ibland på samma gång. Vi kan drabbas av psykisk sjukdom eller av händelser i livet som påverkar vårt psykiska mående. Många av de tecken som förknippas med att må psykisk dåligt är naturliga reaktioner på svåra situationer. Att känna överväldigande sorg efter ett uppbrott, ångest inför att hålla ett föredrag eller drabbas av självmordstankar när livet verkar fullständigt hopplöst är inte konstigt, och framför allt inte något vi är ensamma om, även om det kan kännas så. Oavsett i vilket uttryck ett dåligt mående visar sig finns hjälp att få. På samma sätt som det psykiska måendet kan te sig väldigt olika uttryck finns det många olika behov och sätt att hantera sitt mående. Det kan behövas sjukvård, som till exempel vid en ätstörning. Kanske behövs mediciner. Ett samtal med en kurator eller annan trygg vuxen.  

Det är inte självklart att säga var den psykiska hälsan tar slut och känslolivet tar vid, eller om de rent av är delar av varandra. Oavsett vilket kan vi genom att prata om det som skaver, saker vi undrar över och sånt vi går runt och tänker på, både smått och stort, hitta stöd i varandra. Det öppna samtalet kan hjälpa oss hitta nya verktyg för att hantera sånt vi mår dåligt av och lära känna både varandra och oss själva lite bättre.

VAD ÄR ETT BEROENDE?

Suntprat vill ta ett brett grepp och prata om sådant som kan ta över i våra liv så att vi mår dåligt. Det kan vara substanser – som alkohol eller andra droger – eller beteenden, som styr vårt liv på ett sätt som vi egentligen inte vill. När det gäller substanser så finns beroende som en sjukdomsdiagnos. Det som ibland kallas beteendeberoende är inte lika tydligt. Spelberoende (spel om pengar) och gamingberoende finns som beskrivna diagnoser, däremot är forskarvärlden delade kring huruvida även nätporr och sociala medier kan bli ett beroen

Beroende är ett sjukdomstillstånd där man ser en rad symtom på att ett bruk av en substans eller företeelse gått från att vara lustfyllt och frivilligt till att inte vara det. Man ser ett beteende där man söker efter substansen, en kompulsivitet (tvångsmässighet) i intaget, en kontrollförlust och abstinens (negativt känslomässigt stadie efter avslutad tillförsel av substansen). Ett exempel kan vara en person beroende av alkohol som startar dagen med att planera hur man ska få tag på alkohol, dricker sedan det man har tills det tar slut och kan inte hindra sig från att köpa mer när man passerar favoritkrogen eller Systembolaget.

Traditionellt har man mest talat om substansberoenden i sjukvården men bit för bit har begreppet utvidgats till att täcka först spel om pengar och snart dataspel. Modern behandling finns med såväl psykologiska behandlingsmetoder, exempelvis återfallsprevention, som mediciner.

Markus Takanen, psykiater Beroendecentrum Stockholm

Oavsett om det handlar om psykisk ohälsa, ett beroende eller ett beteende kan det ta så stor plats i vårt liv att annat blir lidande och vi mår dåligt. Därför behöver vi bli bättre på att prata med varandra. Det är inte en svaghet att be om hjälp utan bevis på mod.

Suntprat vill förebygga beroende och främja psykisk hälsa. Vid behov av behandlande insatser hänvisas till instanser som har till uppdrag att behandla psykisk ohälsa och/eller beroende.

Om du vill veta mer om beroende och hur man kan få hjälp finns information under Hitta hjälp.