Om beroende

Var går gränsen för vad som är beroende?

Suntprat vill ta ett brett grepp och prata om sådant som kan ta över i våra liv så att vi mår dåligt. Det kan vara substanser – som alkohol eller andra droger – eller beteenden, som styr vårt liv på ett sätt som vi egentligen inte vill. När det gäller substanser så finns beroende som en sjukdomsdiagnos. Det beskrivs nedan av Markus Takanen som är läkare. När vi kommer till det man brukar kalla för beteendeberoende så räknas spelberoende som en diagnos, däremot är forskarna delade kring om det ska omfatta även nätporr och sociala medier.

Oavsett om det är ett beroende eller inte så kan det ta en sådan stor plats i vårt liv att annat blir lidande och vi mår dåligt. Därför vill vi att vi ska bli bättre på att prata med varandra. Det är inte en svaghet att be om hjälp utan bevis på mod.


Har du funderingar om vad ett beroende innebär? Markus Takanen, psykiater på Beroendecentrum Stockholm, förklara hur begreppet beroende definieras.

Beroende är ett sjukdomstillstånd där man ser en rad symtom på att ett bruk av en substans eller företeelse gått från att vara lustfyllt och frivilligt till att inte vara det. Man ser ett beteende där man söker efter substansen, en kompulsivitet (tvångsmässighet) i intaget, en kontrollförlust och abstinens (negativt känslomässigt stadie efter avslutad tillförsel av substansen).

Ett exempel kan vara en person beroende av alkohol som startar dagen med att planera hur man ska få tag på alkohol, dricker sedan det man har tills det tar slut och kan inte hindra sig från att köpa mer när man passerar favoritkrogen eller systembolaget.

Traditionellt har man mest talat om substansberoenden i sjukvården men bit för bit har begreppet utvidgats till att täcka först spel om pengar och snart dataspel. Modern behandling finns med såväl psykologiska behandlingsmetoder, exempelvis återfallsprevention som mediciner.


Om du vill veta mer om beroende och hur man kan få hjälp finns information under Hjälp.