Minecraft

Minecraftbanan kan vara en hjälp till att reflektera över hur vi mår i en miljö som är välbekant för barn och unga. Vilken väg väljer du?

Suntprats dilemmabanor i Minecraft

Här hittar du Suntprats två dilemmabanor för Minecraft med tillhörande ledarhandledning. Banorna riktar sig till tweens (9-12 år) men kan även passa den som är äldre. Spela gärna igenom banan innan och fundera över hur den bäst används i ditt sammanhang. Om du inte har tillgång till Minecraft så fråga gärna ett barn om hjälp. 

Ledarhandledningen förklarar det viktigaste för att kunna använda Minecraft-banan, inklusive det tekniska. Saknar du tidigare erfarenhet av datorspel kanske det känns lite osäkert, men…

Lita på barnens kompetens, de kan det här. 


Banorna

Det finns mycket i livet som påverkar hur vi mår. Att prata om livet, både det som är bra och det som är dåligt eller jobbigt, är viktigt för att må bra. En del saker kan kännas svårt att prata om. Suntprat vill vara med och hjälpa till att sätta igång och prata, med kompisar eller med vuxna som är bra att prata med. Dilemmabanorna är ett bra sätt att komma igång att vilja och våga prata och fundera tillsammans.

Bana 1 – Nico

Vi får möta Nico som går i femman på Skogsbackeskolan. I klassen finns ett gäng tjejer som Nico har börjat hänga med. Hon trivs ihop med dem, förutom när de ger sig på Jonna. Jonna och Nico har varit kompisar sedan de var små, men nu umgås de bara utanför skolan, trots att de går i samma klass. I Suntprat Dilemma följer vi med Nico när hon ställs inför mobbing av Jonna och tvingas välja i olika situationer.

Bana 2 – Anton

I den andra banan får vi följa Anton som också går i femman på Skogsbackeskolan. Anton är en gamer och spelar mest onlinespel på dator. Det är ofta bråk hemma om skärmtid för att Anton tycker att han borde få spela så mycket han vill eftersom att det går bra för honom i skolan. Antons pappa tycker att han borde träna och röra på sig mer på fritiden istället.

Historien börjar med att Anton (notanton) ska spela under helgen med sina vänner Linus (nakengiraff), som annars mest spelar TV-spel, och med Hilda (SimonSays). Hilda älskar att spela skjutarspel och är riktigt bra på det men hon tycker det är jobbigt att så många är taskiga mot henne när hon spelar för att hon är tjej. Därför har hon börjat kalla sig för Simon och har aldrig mikrofonen på. I den andra banan får vi följa Anton i olika val som handlar om vänskap, familjebråk och olika känslor.

Ledarhandledning till bana 2 kommer inom kort.


Metod

Banorna kan användas på olika sätt, här kommer några förslag.

Spela banan var för sig

Det krävs inte en grupp för att spela Suntprat Dilemma. Ett barn kan spela på egen hand och få ut mycket även när det inte finns en grupp att samtala med. Det rekommenderas dock att en vuxen samtalar med barnet för att ge möjlighet att dela spelupplevelsen och eventuella funderingar som väckts under spelet. 

Också i en grupp kan banan spelas var för sig. Barnen utforskar då spelet på egen hand, för att sedan samlas i grupp och samtala tillsammans med ledare om vad de upplevt och vad de tar med sig.

Grupper om 2-3 personer

Metoden är egentligen den samma som ovan, med skillnaden att barnen delas in i par eller grupper om tre som tillsammans spelar banan. Här får barnen börja samtala redan under genomspelningen och försöka komma överens om vilka val som ska göras. I storgrupp kan sedan, förutom spelupplevelsen, också diskuteras hur samarbetet fungerade.

Helgrupp på storbild

Detta är den mest tidskrävande metoden, men också den som ger störst möjlighet för gruppen att reflektera tillsammans. Du som ledare öppnar Minecraftbanan och visar den på storbild. Din karaktär ska gå igenom banan, men det är gruppen som ska bestämma vilken väg ni ska ta. Här behöver du som ledare vara extra uppmärksam på att alla får samma möjlighet att ta plats i gruppen och har samma påverkansmöjligheter. När det blir svårt att komma överens (för det blir det antagligen) kan du om möjligt ta chansen att tillsammans med barnen välja vilken metod ni ska använda för att ta beslut. Röstning, lottning, turas om att bestämma… 

Vid helgrupp kan samtalet efter spelupplevelsen vara något kortare, men det är viktigt att ändå ge alla möjlighet att dela något kring upplevelsen.


ATT GÅ VIDARE

Berättelsen om klassen på Skogsbackeskolan är inte slut bara för att Minecraftbanan är det. Den här banan är byggd av en vuxen, tänk vilka fantastiska byggen barnen kan göra med sin spelvana och fantasi! Hitta på egna dilemman, i grupp eller var för sig, och bygg egna banor. För att underlätta kan ni följa den här ordningen i skapandet:

  1. Bestäm karaktärer och deras grundproblem (ex. Johan och Jocke. Johan vill att de ska testa alkohol tillsammans men det vill inte Jocke.)
  2. Bestäm hur många vägval ni ska ha. Börja gärna med 2 eller 3. Efter lite träning, när ni känner er trygga, kan ni lägga till fler valsituationer.
  3. Rita en karta över vägvalen på ett vanligt papper. 
  4. Öppna Minecraft! Bygg först gångarna och utrymmen för vägvalen. Efter det bygger ni er byggnad runt banan. Det är förstås möjligt att göra tvärt om, men risken finns att det blir väldigt svårt att få de olika vägarna att gå ihop.
  5. SPELA & PRATA!

Nedan finns ett dokument som beskriver alla personer i klassen.