Hitta Hjälp

Det finns hjälp

Har gaming, sociala medier eller nätporr tagit för mycket plats i ditt liv eller påverkar dig negativt. Vill du sluta använda droger eller är orolig för att du är beroende. Är du orolig för någon du känner? Här finns tips var du kan läsa mer och vart du kan vända dig för att få råd och hjälp:

Psykisk ohälsa:

 • 1177, psykisk ohälsa – Här hittar du en lista med rikstäckande föreningar som erbjuder stöd till dig som är anhörig till eller själv lider utav psykisk ohälsa, genom exempelvis information och stödsamtal.
 • Mind, för psykisk hälsa och suicidprevention – Mind är en förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. De arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Här hittar du bland annat Självmordslinjen.
 • Suicide Zero – I Sverige tar i snitt fyra personer om dagen sitt liv. Suicide Zero arbetar utifrån en nollvision för självmord bland annat genom kunskapsspridning och opinionsbildning. Föreningen driver också Livsviktiga Snack, ett suicidpreventivt arbete med 9-12åringar och deras vuxna som huvudsaklig målgrupp.

Alkohol:

 • Beroendevård i din kommun
 • IQ – Systembolagets satsning för ett smartare förhållningssätt till alkohol genom att med kunskap och kommunikation skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring eget och andras drickande. Visionen är ett samhälle där alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.
 • Alkoholprofilen – Ett verktyg av IQ. Svara på 14 frågor och få ett hum om hur du ligger till med din alkoholkonsumtion.
 • Drugsmart – Här hittar du information om alkohol och andra droger. Du kan läsa personliga berättelser och ställa en anonym fråga till experter.
 • CAN – Här kan du få fakta och läsa undersökningar om droger och droganvändandet i Sverige. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.
 • AA – Anonyma Alkoholister är världens största självhjälpsrörelse för alkoholister med en önskan att sluta dricka. Hitta möte nära dig, få information och hjälp. AA är inte bara för vuxna utan också för dig som är ung och de har egna grupper och möten.
 • Al-anon – Al-anon är 12-stegsrörelsens anhörigorganisation. Om man har en anhörig eller vän som är alkoholist kan man vara med där.

Droger:

 • Beroendevård i din kommun
 • Droghjälpen.se – här kan du bland annat ställa frågor och göra ett test av dina vanor när det gäller droger. Du kan vara anonym men behöver skapa ett användarnamn.
 • NA Sverige – Anonyma Narkomaner är en ideell gemenskap eller förening av människor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. ”Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria” står det på sidan där kan man hitta möten, ringa till hjälptelefon eller bara läsa mer om narkotika.
 • CAN – Här kan du få fakta och läsa undersökningar om droger och droganvändandet i Sverige. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.
 • Drugsmart – Här hittar du information om alkohol och andra droger. Du kan läsa personliga berättelser och  ställa en anonym fråga till experter.

Nätporr:

 • PrevenTell – PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Du kan få stöd och råd av legitimerad sjukvårdspersonal med stor erfarenhet av liknande frågor som kan hjälpa dig vidare till en behandling om du vill och behöver. Du som är anhörig eller på annat vis berörs, oroas eller skräms av någons sexualitet är också varmt välkommen att höra av dig.
 • No fap – Ett omfattande engelskspråkig forum för ”porn recovery”. Du som vill sluta titta på porr finner en websida med forum, artiklar och appar som alla hjälper dig bort från porren. Som ett onlinebaserat avvänjningsprogram, kan man säga.
 • Surfa lugnt – Surfa Lugnt vill ta vara på allt positivt som finns i ungas internetanvändande – som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte – och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgropar på nätet som till exempel mobbning och integritetsfrågor. Du kan skriva en fråga till en expert, läsa på om forskning och få allmän vägledning i vad unga gör på internet.
 • Visuell drog – ”Sveriges enda bok om barn, unga och nätporr är här!” säger författarna Maria Ahlin och Ulrica Stigberg. Deras bok Visuell drog kan beställas här och man kan också boka in en föreläsning av dem.
 • Fortify – En engelskspråkig websida om appen Fortify, som med tiotusentals användare i över 155 länder, hjälper människor som försöker sluta porrsurfa. Appen ger redskap, utbildning, gemenskap i en community och en egen kalender att fylla i när du kollat och inte för att se om det finns ett mönster. Du samlar på så vis poäng och uppmuntras att fortsätta framåt för att lyckas sluta.

Gaming:

 • Reconnect – Jobbar med hållbar gaming och spelberoende. Både för dig som anhörig och dig som gamer som upplever att du inte riktigt har kontroll över ditt spelande. Säg gärna att du hänvisats dit av Suntprat.
 • Dataspelsberoende – test Reconnect har på denna sida listat ett antal kriterier för dataspelsberoende. Om du funderar på om du själv eller någon i din närhet har svårt att sluta spela kan denna sida ge dig information.
 • Vid missbruk och beroende som gäller spel om pengar är din kommun skyldig att erbjuda hjälp.

Sociala medier:

 • Surfa lugnt – Surfa Lugnt vill ta vara på allt positivt som finns i ungas internetanvändande – som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte – och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgropar på nätet som till exempel mobbning och integritetsfrågor. Du kan skriva en fråga till en expert, läsa på om forskning och få allmän vägledning i vad unga gör på internet.
 • Al-anon – Här finns en lista över symptom som kan dyka upp när en person utvecklar ett missbruk av något slag. Känner du igen dig själv eller någon vän?

Allmänna:

 • Celebrate Recovery  – är ett kristet program baserat på AA:s 12 steg och vänder sig till människor som vill jobba sig igenom sina livssår, ovanor och beroenden.
 • Livsstegen – Livsstegen är ett självhjälpsprogram i tolv steg, öppet för alla som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. I Livsstegen får man möjlighet att dela livet med en grupp medmänniskor, i en form som underlättar för oss att säga som det är och att prata om det som är viktigt för oss. Och när vi på det här sättet tar itu med det där som ”gnager i oss” så öppnar vi för möjligheten att bli hjälpta.
 • SLAA, Anonyma Sex- och Kärleksberoende – Anonyma sex- och kärleksberoende är en tolvstegs- och tolvtraditionsinriktad gemenskap baserad på den modell som Anonyma Alkoholister ursprungligen tog fram. Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende.