GAMING

Som komplement till utbildningsfilmerna finns samtalsfrågor för ledare.

GAMING – UNGDOMSPANELEN

Vad tycker vår ungdomspanel om gaming? I klippet så får du ta del av ungdomars egna tankar och formuleringar kring Suntprats frågor. Innehållet i denna del är inte nödvändigtvis faktabaserat.

AMELIE ROOLF – EN GAMERS TANKAR

 

Amelie har älskat gaming sedan hon var liten. Idag ser hon både för- och nackdelar som finns i communityt.

OSKAR FOLDEVI – OM GAMINGVÄRLDEN

 

Oskar Foldevi, leg. psykolog, jobbar på Reconnect och möter unga som vuxna som har svårt att slita sig från sina spel. Han berättar om olika sorters spel, om de bra sakerna som ett aktivt spelande för med sig men också om de fällor som är lätta att hamna i.
Läs mer om Reconnect på deras hemsida

OSKAR FOLDEVI – OHÅLLBART SPELANDE?

 

Oskar Foldevi, leg. psykolog, jobbar på Reconnect och möter unga som vuxna som har svårt att slita sig från sina spel. Oskar informerar om olika varningstecken för att spelandet har gått från att vara ett intresse till att ta upp mer tid än vad som först var tänk och hur man kan söka hjälp.
Läs mer om Reconnect på deras hemsida.