Forumspel

Här hittar du forumspel att använda i arbetet med ungdomar. I ett forumspel dramatiserar skådespelarna (ungdomarna) en problematisk situation eller konflikt. Efter framförandet får publiken möjlighet att byta ut en av karaktärerna för att lösa situationen.

Detta forumspel syftar till att öppna upp för samtal och diskussion kring ämnen som kan upplevas som tabu samt ge en chans till att hitta lösningar till förändring, snarare än att ge “rätta svar”. Underlaget riktar sig till ungdomar mellan 13-19 år.

Materialet har skrivits av två teaterpedagoger under utbildning med handledning av en mentor på Sundsgårdens folkhögskola på uppdrag av Suntprat. Inspiration till delar av materialet har jobbats fram i samarbete med Mötesplats Kalifornia och deras teatergrupp Minerva.

Vi har valt att göra personerna i situationerna namnlösa då det finns en vinst i att ungdomarna får komma på sina egna namn då det blir mer äkta för dem. Vi ha också valt att inte könsbestämma personerna i spelen, därför använder vi pronomenet “hen”, på så sätt kan spelen rikta sig till alla människor oavsett könsidentitet.

I detta material finns redan klara situationer. Både med situationsbeskrivningar men även med repliker för de mer teaterovana. En situation med tre aktörer kan enkelt göras till fyra personer genom att addera en passiv till. När ni arbetar med spelen, se till att använda ord som känns bekväma för er för att göra situationen så trovärdig som möjligt.


Nedan följer materialet i PDF:er.

Forumspel – Alla
I denna PDF finns alla forumspel samlade.

Instruktioner
Väljer du att ladda ner individuella forumspel finns dessa nedan. Denna PDF innehåller instruktioner och tips och bör därför läsas innan användning av materialet.

Tabletter i skolan
Vän som golar
Samtycke?
Omklädningsrummet
Spela klart
Ölbilen
Öl hemma hos
#metoo 
Hitta gräs i byrålådan
Dickpics
Att vilja dra ner på spelandet
Att ta på någon som blir för full
Att ta ett piller för att bli glad
Att inte vilja dricka
Är porr verklighet?
Är porr äckligt?