För ledare

Börja prata om alkohol, droger, nätporr, gaming och sociala medier.

Dessa områden måste unga förhålla sig till i sin vardag och det är inte alltid helt enkelt. Det som är eller kan upplevas positivt kan vändas och bli problematiskt. Vem pratar man då med? Genom att prata med unga visar vi att det är okej att prata och att vi är intresserade. Att prata är ett sätt att processa tankar och kan leda till nya insikter och förändring. Unga vill prata med vuxna men samtidigt visar många undersökningar att tiden unga talar med vuxna krymper.

Därför vill vi inspirera till att starta öppna och trygga samtal med unga, samtal som kan vara en hjälp att som tonåring göra bra och hållbara val för att må bra i livet. Vi vill tipsa om var man kan hitta hjälp om man oroar sig för att man själv eller någon man känner är i eller är på väg in i ett beroende.

Men hur pratar man med unga om det som ibland är svårt, pinsamt eller skambelagt?

Vi vuxna har ofta kloka råd som barnen kan behöva höra, men de kan få ligga till sig en stund i vårt huvud så att barnets egen berättelse inte genast dränks av våra idéer

Det säger skolkuratorn och Bris-medarbetaren Petter Iwarsson i en intervju i Svenska Dagbladet (2011-03-11). Detta gäller minst lika mycket i samtalen med ungdomar.

Mer tankar och tips om samtal med unga finns under fliken Att tänka på