DROGER

Som komplement till utbildningsfilmerna finns samtalsfrågor för ledare.

DROGER – UNGDOMSPANELEN

 

Hur ser det ut med narkotika bland ungdomar idag?I klippet så får du ta del av ungdomars egna tankar och formuleringar kring Suntprats frågor. Innehållet i denna del är inte nödvändigtvis faktabaserat.

KRISTOFER ODÖ – TONÅRINGAR OCH DROGER

 

Kristofer Odö arbetar på CAN och med webbsidan drugsmart.com. Han berättar om varför unga testar på narkotika, hur de påverkar kroppen och risker som kommer med användande.

KRISTOFER ODÖ – ISTÄLLET FÖR DROGEN

 

Kristofer Odö arbetar på CAN och med webbsidan drugsmart.com. Han berättar om hur viktigt det kan vara att finnas i en gemenskap när man lämnar ett beroende, hur personerna där kan spela en stor roll. Men också om att det är viktigt att som vän eller ledare inte ta på sig för stort ansvar.
Läs mer på CANs webbsida eller drugsmart.com!