Att prata om det som tar plats i livet

Som komplement till utbildningsfilmerna finns samtalsfrågor för ledare.

OM ATT PRATA – UNGDOMSPANELEN

När man vill prata med en vuxen om jobbiga saker, till vem vänder man sig? I klippet så får du ta del av ungdomars egna tankar och formuleringar kring Suntprats frågor. Innehållet i denna del är inte nödvändigtvis faktabaserat.

 

ANNA KARIN HERNGREN WIRDHEIM – FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Suntprats projektledare Anna Karin berättar om projektet och ger tips om hur man för ett bra samtal.

 

AMY KARLSSON – ATT KOMMA UR ETT BEROENDE

Hur är det att inse att man sitter fast i ett beroende? Amy delar med sig av sin berättelse och hur det var att söka hjälp.

 

JIMMY FEHRM – OM BEROENDE

Projektledare Anna Karin Herngren Wirdheim inleder och pratar om vad beroende är samt vilka som finns, Jimmy Fehrm, lärare på socialpedagogutbildningen och kurator på Albins folkhögskola berättar hur hjärnan fungerar och hur ett beroende skapas.

 

MOA MANNHEIMER – HUR BÖRJAR MAN PRATA?

Moa Mannheimer, leg. psykolog, ger tips om hur man som vuxen kan föra öppna samtal med unga.

 

SÖKA HJÄLP

Hur gör man för att söka hjälp när man själv eller någon i omgivningen fastnat i ett beroende?

 

VAD ÄR PSYKISK HÄLSA?

En film från Folkhälsomyndigheten om begreppet psykisk ohälsa.