ALKOHOL

Som komplement till utbildningsfilmerna finns samtalsfrågor för ledare.

ALKOHOL – UNGDOMSPANELEN

 

Hur ser alkoholvanorna ut bland unga idag? I klippet så får du ta del av ungdomars egna tankar och formuleringar kring Suntprats frågor. Innehållet i denna del är inte nödvändigtvis faktabaserat.

KARIN HAGMAN – TONÅRINGAR OCH ALKOHOL

 

Karin Hagman, VD för IQ-initativet, berättar om risker med alkohol, hur konsumtionen ser ut idag och hur man som vuxen kan samtala om alkohol.

KARIN HAGMAN – TIPS TILL VUXNA

 

Karin Hagman, VD för IQ-initativet, delar med sig av sina bästa tips på hur man som vuxen förhåller sig till alkohol i en ledarroll.
Läs mer om IQ på deras webbsida, följ dem på instagram och facebook.