Värderingsövningar

Fyra hörn och linjeövningar är bra samtalsöppnare. Här finns förslag på ett antal övningar. Här kan du ladda ner pdfer med värderingsövningar: