Enkät

Tack för att du som finns med i en Equmeniaförening vill hjälpa oss genom att fylla i denna enkät så att vi kan få en bättre bild av hur Suntprat används. Stort tack för din medverkan!