Suntprat tro-kortlek

Suntprat har en populär samtalskortlek och den innehåller frågor om alkohol, droger, gaming, sociala medier och nätporr. Nu finns ett komplement till dessa kort, nämligen Suntprat tro-kort! I den finns nya frågor som lyfter in tron och Bibeln i dessa samtal.  Exempel:  Tänk dig Jesus som gamer. Vad är viktigt för honom när han spelar?Continue Reading