Värdet av gaming

Föräldrarna var oroliga för sin sjuke son Mats, de trodde att han slösade bort sina sista år på datorspel. Men när den tunga dagen tillslut kom, när Mats hade somnat in och det var dags för begravning, insåg hans föräldrar hur spelandet hade gett hans liv mening ända in i slutet.