Värderingsövningar

Fyra hörn och linjeövningar är bra samtalsöppnare. Här finns förslag på ett antal övningar. Här kan du ladda ner pdfer med värderingsövningar:

Forumspel

Här hittar du forumspel att använda i arbetet med ungdomar. I ett forumspel dramatiserar skådespelarna (ungdomarna) en problematisk situation eller konflikt. Efter framförandet får publiken möjlighet att byta ut en av karaktärerna för att lösa situationen.

Prata porr

Hur är det att tappa kontrollen över sin porrkonsumtion? I en intervju i Malou Efter Tio berättar Johannes om sin relation till porren.